Sinds 2007 ben ik actief als mediator en bemiddelaar. Mijn opleiding heb ik genoten bij het MTI (Mediation Trainingsinstituut). Nog steeds werkzaam bij Bemiddeling en Mediation in Haaglanden, heb ik meer dan 100 zaken gedaan. Meest burenruzies, maar ook zakelijke conflicten, personeelsconflicten, echtscheidingen en slachtofferbemiddeling.
Enkele andere interessante zaken:
 
•   bemiddeling tussen woonwagenbewoners en een gemeente over herinrichting van het woonwagenkamp
•   bemiddeling tussen buurtbewoners en gemeente over de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en herinrichting van een plein
•   bemiddeling tussen drie naast elkaar wonende buren over geluidsoverlast, stankoverlast en nog veel meer ... waar twee andere partijen ook nog eens belang bij hadden. Zo complex als het klinkt, was het ook.